Password
Username
logo
สมาชิกทั้งหมด : 108  คน
ข้อมูลบทความ : 46  รายการ
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
img1
 

กฎกติการการใช้บริการพื้นที่ Arosale.com
 
เพื่อให้ท่านสมาชิกที่ใช้บริการในทาง เว็ปไซต์  arosale ขอความกรุณาเรียนท่านสมาชิกทุกท่านที่ใช้บริการเป็นสมาชิกและผู้ใช้บริการทั่วไปมีความเข้าใจในกฎกติการการในใช่บริการ ของทางเรา เว็ปไซต์
arosale พื้นที่ของเว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การขาย arowana เท่านั้น ไม่ได้มีหน้าร้าน เป็นแค่เพียงศูนย์กลางให้ทุกท่านได้มาลงซื้อขายกันเพียงเท่านั้น  ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ และ
ผู้ขาย ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการกระทำอะไรก็ตามที่มีข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี  เพราะเป็นเรื่องของผู้ซื้อ และผู้ขายที่ตกลงกัน ช่วงนี้มีมิจฉาชีพเข้ามาใช้ในบริการพื้นที่ของเรา
อยากเตือนผู้ซื้อว่า ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม ถ้าจะซื้อขายให้ตรวจสอบผู้ขายซะก่อนว่าหน้าเชื่อถือมากน้อยเพียงไหนจะได้ไม่เกิดปัญหา และการซื้อแนะนำให้ไปดูปลาที่หน้าตู้หรือซื้อกับคนที่ไว้ใจได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนร้านค้า
ที่ขึ้นชื่อ ท่านก็จะไม่เจอปัญหาในการถูกหลอกขาย  ผู้ที่ทำผิดกฎหมายทางเว็ปไซต์เรา จะทำการตรวจสอบและแบล็คลิสต์ขึ้นบัญชีดำ  ทางเราขอย้ำว่าถ้าท่านเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วกรุณาเก็บหลักฐารการผูดคุยกับผู้ขาย
และเข้าแจ้งความทันที ดังนั้น  ทางเราขอเรียนสมาชิกทุกท่านที่ใช่บริการ ไม่ว่าจะสมาชิกและบุคคลทั่วไป ช่วยเคารพกฎกติการที่ใช่บรืการที่แห่งนี้ ด้วยมารยาท ดังต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด
 
 
1. ห้ามประกาศซื้อขายสินค้า หรือ สิ่งผิดกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิน อาวุธปืน สัตว์ ยาเสพติด สิ่งอื่นใดทั้งหมดที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
2. ห้ามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง อันก่อให้เกิดความแตกแยก
3. ห้ามแสดงข้อความ รูปภาพ เครื่องหมาย สัญลักษณ์  หรือแอบอ้าง ในลักษณะอันเป็นการพาดพิง จาบจ้วง หรือ หมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยเด็ดขาด
4. ห้ามขาย อาหารเสริม หรือเครื่องสำอาง  แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ห้ามเด็ดขาด
5. ไม่ว่าจะมีการซื้อ ขาย อย่างไรก็ตาม ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ ขาย
6. เมือมีปัญหาในการซื้อขาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี  เพราะมันเป็นเรื่องระหว่าง คนซื้อกับคนขาย ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. เมือมีการซื้อขาย ขอให้ท่านได้ตรวจสอบก่อนจะซื้อ ให้เช็คให้ดีก่อนว่าที่มา อยู่ที่ไหน จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง
8. ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการใช่พื้นที่แห่งนี้จะได้ไม่เกิดปัญหา กับสมาชิกท่านอื่น

กระทู้ทั้งหมด : 500  รายการ